Daftar Register Quantum Metal Apakah Itu Quantum Metal GAE10x QM Gold

Nak Daftar Quantum Metal? Ketahui Apakah Itu Quantum Metal & Produk Quantum Metal?

Isi Kandungan

Pengenalan

Nak Daftar Quantum Metal (QM)? Sebelum tu, Eskay nak kenalkan dulu apakah itu QM ni. QM adalah platform Malaysia yang mengkhusus dalam penyelesaian pelaburan emas. Melalui QM, pelabur boleh membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah dan selamat. Artikel ini membincangkan proses pendaftaran di QM, produk yang ditawarkan, dan aspek keselamatan dan pematuhan yang terlibat.

Daftar Register Quantum Metal Apakah Itu Quantum Metal GAE10x QM Gold

Apa Itu Quantum Metal?

Quantum Metal adalah sebuah platform pelaburan emas digital yang membolehkan pelabur membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah dan selamat. Untuk mendaftar, hanya perlu mengikuti proses daftar di sini dan anda akan dilangkahkan melalui proses pendaftaran yang mudah dan cepat.

Quantum Metal adalah syarikat yang menawarkan pelbagai produk pelaburan emas yang direka untuk memenuhi keperluan pelbagai pelabur. Dengan mendaftar di Quantum Metal, pelabur boleh mengakses akaun pelaburan mereka secara atas talian untuk menguruskan aset emas mereka.

Daftar Quantum Metal

Daftar Quantum Metal adalah proses yang mudah dan pantas. Melalui link yang disediakan, pelabur boleh membuka akaun dan mula melabur dalam emas dengan segera serendah RM10 sahaja tau. Daftar Quantum Metal di sini dengan penerangan langkah demi langkah register Quantum Metal di sini https://goldaset.com/ sekarang.

Produk Quantum Metal

Produk-Produk Quantum Metal GAE10x, GSA, GAE5x, GCA Pajak Emas Harga Emas Hari Ini

Quantum Metal menawarkan pelbagai produk pelaburan emas:

 1. GAE10x & GAE5X: Produk-produk ini membolehkan pelabur untuk meningkatkan modal pelaburan mereka dengan bantuan tambahan dari syarikat.
 2. GCA (Gold Convert Account): Produk ini membolehkan pelabur mencagarkan emas yang mereka miliki untuk mendapatkan tunai segera.
 3. GSA (Gold Storage Account): Produk ini membolehkan pelabur untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah dan selamat.

Produk GAE10X (Gold Asset Enhancement) di Quantum Metal

Daftar Register Quantum Metal Apakah Itu Quantum Metal GAE10x QM Gold

Produk-produk ini membolehkan pelabur meningkatkan modal pelaburan emas mereka dengan bantuan tambahan dari Quantum Metal. GAE10x memberikan peluang untuk memperolehi keuntungan 10 kali ganda, manakala GAE5x menawarkan keuntungan 5 kali ganda dari pelaburan asal.

GAE10x: Peluang Melipatgandakan Pelaburan

Produk GAE10x membolehkan pelabur untuk meningkatkan modal pelaburan mereka dengan bantuan tambahan dari syarikat. Sebagai contoh, jika pelabur membeli 1 unit GAE10x dengan modal asal USD250 (anggaran MYR1,175), Quantum Metal akan menambahkan 9 unit tambahan, menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan sebanyak USD2,500 (anggaran MYR11,750). Ini membuka peluang untuk pelabur mendapat keuntungan lebih besar dari kenaikan harga emas.

Produk GAE10x di Quantum Metal membolehkan pelanggan untuk meningkatkan modal pelaburan emas mereka dengan bantuan tambahan dari syarikat. Untuk setiap unit yang dibeli dengan modal asal, Quantum Metal akan menyediakan 9 unit tambahan, menjadikan jumlah keseluruhan 10 unit. Ini membuka peluang untuk pelanggan mendapat keuntungan lebih besar dari kenaikan harga emas.

Modal dan Pembiayaan Tambahan:

 1. Modal asal untuk satu unit GAE10x adalah USD250 (RM1,175 berdasarkan kadar tukar 1USD = RM4.70).
 2. Quantum Metal akan memberikan pembiayaan tambahan sebanyak 9 unit, menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan sebanyak 10 unit (USD2500 atau RM11,750).

Spread dan Caj Pengurusan:

 1. Spread sebanyak 3% akan dikenakan pada harga emas semasa, manakala caj pengurusan sebanyak 3.5% setahun dikenakan terhadap pembiayaan tambahan.

Contoh 1: Kenaikan Harga Emas Sebanyak 1%:

 1. Harga emas semasa: RM300 per gram.
 2. Harga emas selepas kenaikan 1%: RM300 + (RM300 x 1%) = RM303 per gram.
 3. Keuntungan: (RM303 – RM300) x 10 unit = RM30.
 4. Keuntungan sebagai peratusan dari modal asal: (RM30 / RM1,175) x 100 = 2.55%.
 5. Dengan 9 kali gandaan, keuntungan sebenar adalah 2.55% x 10 = 25.5%.

Contoh 2: Kenaikan Harga Emas Sebanyak 5%:

 1. Harga emas semasa: RM300 per gram.
 2. Harga emas selepas kenaikan 5%: RM300 + (RM300 x 5%) = RM315 per gram.
 3. Keuntungan: (RM315 – RM300) x 10 unit = RM150.
 4. Keuntungan sebagai peratusan dari modal asal: (RM150 / RM1,175) x 100 = 12.77%.
 5. Dengan 9 kali gandaan, keuntungan sebenar adalah 12.77% x 10 = 127.7%.
 
 

Produk GAE10x membolehkan pelabur untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada kenaikan harga emas dengan bantuan pembiayaan tambahan dari Quantum Metal.

Produk GAE10x membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan kenaikan harga emas. Ini adalah strategi pelaburan yang menarik bagi mereka yang mempunyai pandangan positif terhadap tren harga emas dalam jangka panjang.

Produk GAE5X (Gold Asset Enhancement) di Quantum Metal

Penerangan Produk GAE5x:

 • Pembelian dan Jualan Emas
  : Melalui produk GAE5x, harga jualan emas ditetapkan pada MYR 287.58 setiap gram, manakala harga belian adalah MYR 276.52 setiap gram.
 • Tujuan
  : Tujuan utama GAE5x adalah untuk membolehkan pelabur memperoleh keuntungan sebanyak 5 kali dari pelaburan asal mereka.
 • Modal dan Unit
  : Untuk setiap unit GAE5x yang dibeli dengan harga USD 25 (anggaran MYR 117.95 dengan kadar pertukaran USD 1 = MYR 4.70), pelabur akan diberikan 4 unit tambahan, menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan sebanyak USD 125 (anggaran MYR 587.5).
 • Contoh Pengiraan:

Misalnya, jika pelabur membeli 10 unit GAE5x, ia akan membeli sejumlah 50 unit emas. Berikut adalah pengiraannya:

 • Kos Pembelian: 10 unit x USD 25 = USD 250 (anggaran MYR 1,175)
 • Jumlah Unit: 10 unit x 5 = 50 unit
 • Harga Jualan Semasa: Anggaran harga jualan semasa emas adalah MYR 300 per gram.
 • Harga Belian Semasa: Anggaran harga belian semasa emas adalah MYR 287.58 per gram.
 • Keuntungan: (Harga Jualan Semasa – Harga Belian Semasa) x Jumlah Gram (menganggap 1 unit sama dengan 1 gram) = (MYR 300 – MYR 287.58) x 50 gram = MYR 620.5

Perbandingan dengan Produk Lain:

 • Flexi Payment: Produk GAE dari Quantum Metal menawarkan ‘Flexi Payment’ kepada ahli, membolehkan mereka memiliki emas bernilai tinggi dengan modal yang rendah.
 • Keuntungan Berganda: Produk GAE5x memberikan potensi keuntungan berganda (5 kali) berbanding produk pelaburan emas lain yang mungkin hanya menawarkan keuntungan biasa berdasarkan kenaikan harga emas semata-mata.

Produk GAE5x dari Quantum Metal menawarkan pelabur potensi keuntungan yang menarik dengan memanfaatkan modal rendah, menjadikannya pilihan yang baik untuk mereka yang ingin melabur dalam emas dan memaksimumkan pulangan pelaburan mereka.

GCA (Gold Convert Account) Quantum Metal:

Gold Convert Account Quantum Metal Daftar

Produk GCA membolehkan pelabur mencagarkan emas yang disimpan dalam akaun GSA mereka dan mendapatkan tunai segera sehingga 85% dari nilai emas tersebut, dengan caj pengurusan tahunan sebanyak 3.5%.

GCA: Akses Tunai Segera

Produk GCA (Gold Convert Account) membolehkan pelabur mencagarkan emas yang disimpan dalam akaun GSA mereka dan mendapatkan tunai segera sehingga 85% dari nilai emas tersebut. Misalnya, jika pelabur mencagarkan emas bernilai RM10,000, mereka akan mendapat tunai segera RM8,500. Sekiranya harga emas naik, pelabur masih boleh mendapat keuntungan dengan menjual emas tersebut pada harga yang lebih tinggi.

Produk Gold Convert Account (GCA) di Quantum Metal

Produk Gold Convert Account (GCA) di Quantum Metal membolehkan pelanggan untuk mencagarkan emas yang disimpan dalam akaun GSA mereka dan mendapatkan tunai segera sehingga 85% dari nilai emas tersebut. Pelanggan akan dikenakan caj pengurusan sebanyak 3.5% setahun.

 • Caj Pengurusan:

Jika GCA dihentikan dalam tempoh kurang dari setahun, caj pengurusan akan dikira secara pro-rata berdasarkan jumlah hari dari tarikh GCA dibuat hingga tarikh dihentikan.

Contoh Pengiraan: Jika anda mencagarkan emas bernilai RM10,000, anda akan mendapat tunai segera RM8,500 (RM10,000 x 85%). Caj pengurusan setahun adalah RM297.50 (RM8,500 x 3.5%). Sekiranya GCA dihentikan selepas 3 bulan, caj pengurusan yang perlu dibayar adalah RM74.38 (RM297.50/12 bulan x 3 bulan).

 • Mendapatkan Keuntungan:

Keuntungan boleh diperoleh sekiranya harga emas naik selepas GCA dibuat. Jika anda memutuskan untuk menjual emas anda, keuntungan adalah perbezaan antara harga jualan dan harga belian.

Contoh Pengiraan: Misalkan anda mencagarkan 100 gram emas pada harga RM200 per gram (nilai emas RM20,000) dan mendapat tunai segera RM17,000. Selepas 3 bulan, harga emas naik ke RM220 per gram. Jika anda menjual 100 gram emas pada harga baru, anda akan mendapat RM22,000. Keuntungan anda adalah RM2,000 (RM22,000 – RM20,000) – RM74.38 (caj pengurusan) = RM1,925.62.

Produk GCA menawarkan peluang untuk mendapatkan tunai segera dari emas yang anda miliki sambil memungkinkan anda untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas.

GSA (Gold Storage Account):

Gold Storage Account GSA

Produk GSA membolehkan pelabur membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah, dengan pembelian minimum serendah RM10.

 • GSA: Simpanan Emas yang Selamat dan Mudah

Produk GSA (Gold Storage Account) membolehkan pelabur untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah dan selamat. Sebagai contoh, pelabur boleh membeli emas serendah RM10.00 dalam akaun GSA dan tiada had maksimum untuk pembelian emas. Ini memberi peluang kepada pelabur untuk memulakan pelaburan emas mereka dengan modal yang rendah dan meningkatkan simpanan emas mereka mengikut kesesuaian.

 • Produk GSA (Gold Storage Account) di Quantum Metal:

 

Produk GSA di Quantum Metal membolehkan pelanggan untuk membeli dan menyimpan emas dalam akaun mereka berdasarkan harga pasaran semasa. Ini memberikan pelanggan kebebasan untuk membeli emas pada bila-bila masa mereka pilih, dengan harapan dapat membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi untuk mendapat keuntungan.

Contoh Pengiraan:

Misalnya, jika anda membeli 20 gram emas pada harga RM200 per gram, jumlah yang perlu dibayar adalah RM4,000 (RM200 x 20 gram). Sekiranya harga emas meningkat ke RM220 per gram, nilai emas anda kini adalah RM4,400 (RM220 x 20 gram), yang menghasilkan keuntungan RM400.

Produk Gold Storage Account (GSA) yang disediakan oleh Quantum Metal membolehkan pelanggan membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah. Berikut adalah beberapa maklumat mengenai produk GSA:

 1. Pembelian Minimum dan Maksimum:

  • Pelanggan boleh membeli emas serendah RM10.00 dalam akaun GSA dan tiada had maksimum untuk pembelian emas.
  • GSA membolehkan pelanggan membuat pembelian emas digital secara terus melalui telefon bimbit mereka.

Produk GSA ini menawarkan fleksibiliti bagi pelanggan untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas dengan mudah dan pada bila-bila masa. Selain itu, Quantum Metal menawarkan spread yang rendah berbanding tempat simpanan lain di pasaran, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin melabur dalam emas.

Daftar Quantum Metal sekarang di https://goldaset.com dan dapatkan cara daftar Quantum Metal langkah demi langkah.

 Pendaftaran boleh dilakukan secara atas talian melalui laman web rasmi Quantum Metal. Anda hanya perlu menyediakan maklumat peribadi anda dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan untuk membuka akaun. Boleh klik di SINI untuk tahu cara daftar langkah demi langkah buka akaun Quantum Metal.

Tidak, semua caj akan dinyatakan dengan jelas semasa proses pendaftaran dan transaksi. Transparensi adalah keutamaan bagi Quantum Metal.

 

GCA membolehkan anda mengambil tunai segera tanpa perlu menjual emas anda, dengan caj pengurusan tahunan sebanyak 3.5%. Ini membolehkan anda mengekalkan pegangan emas anda sambil mendapatkan tunai apabila diperlukan.

GSA membolehkan anda menyimpan emas secara fizikal dalam akaun simpanan yang selamat, yang boleh dijual kembali apabila harga emas naik. Ini adalah cara yang baik untuk melindungi nilai aset anda dari inflasi.

 

GAE5x dan GAE10x adalah produk yang menawarkan pembiayaan tambahan untuk pembelian emas, namun dengan perbezaan dalam kadar pembiayaan dan terma. GAE10x menawarkan pembiayaan lebih tinggi berbanding GAE5x.

 

Anda boleh log masuk ke dalam akaun anda di laman web Quantum Metal untuk memeriksa baki dan prestasi pelaburan anda pada bila-bila masa.

 

Quantum Metal bekerjasama dengan penasihat Syariah dan Tawafuq untuk memastikan semua produk dan operasi syarikat mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

 

Anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan Quantum Metal melalui telefon atau emel yang disediakan di laman web rasmi untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan lanjut.

Leave a Reply

Share This Post